Publicerad 5 oktober 2021

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​Konceptet innehåller både digitalt lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt. Yrkesresan Barn och unga lanseras succesivt med start i november 2021.

Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

85 procent av alla kommuner anslutna

85 procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028. Förstudier inför kommande yrkesresor ska göras inom:

  • Funktionshinderområdet, myndighetsutövning och utförarverksamhet (pågår).
  • Äldreomsorgen, utförarverksamhet.
  • Missbruk och beroende, myndighetsutövning.

Yrkesresan Barn och unga

Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård. Göteborgsregionen ansvarar för produktion och spridning av denna resa. Via de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) får de anslutna kommunerna del av konceptet.

Ansök om förstudie äldreomsorg

Det finns fortfarande möjlighet för RSS:er att anmäla intresse om att ansvara för förstudien inom äldreomsorgen. Syftet med förstudien är att säkerställa att det finns förutsättningar för att producera en yrkesresa inom området. Ekonomisk ersättning betalas ut och det finns ett metodstöd för uppdraget. Kontakta oss via formuläret längst ner på sidan vid intresse.

Digital samarbetsyta

Alla anslutna kommuner, RSS och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan är välkomna till SKR:s digitala yta Samarbetsrum. Här samlar vi all information och det finns även möjlighet att ställa frågor. Hör av dig till Kontaktcenter via formuläret längst ner på sidan om du vill få en inbjudan till Samarbetsrum.

Erfarenheter av Yrkesresan

En film där medarbetare inom socialtjänsten berättar om vilken nyttan de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och Regionala samverkan- och stödstrukturer förklarar deras respektive roller och ansvariga chefer på SKR ger en bakgrundsbild av kommunernas efterfrågan. Filmen är cirka 8 minuter.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset