Publicerad 11 mars 2021

Lokala exempel på utvecklingsarbete för personer som saknar SGI

Det är viktigt att uppmärksamma och beskriva lokalt utvecklingsarbete och de lokala verksamheter som finns för personer som saknar SGI. Nedan beskrivs ett antal sådana exempel samt kontaktuppgifter till respektive kommun.

 • Tranås kommun

  Under perioden juli 2016-juni 2017 drev Tranås kommun projektet ”Försäkringsmedicinsk samverkan inom Tranås kommun”.
 • Strängnäs kommun

  Målet är att personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och där förutsättningar för en arbetslivsinriktad rehabilitering finns, ska få samma stöd tillbaka till arbete som de som uppbär SGI.
 • Falkenbergs kommun

  Målet är att personer som är sjukskrivna och inte har någon sjukpenninggrundande inkomst och erhåller ekonomiskt bistånd blir synliggjorda och får rätt hjälp.

Informationsansvarig

 • Ulrica Runemar
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset