Publicerad 10 mars 2021

Strängnäs kommun

Målet är att personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och där förutsättningar för en arbetslivsinriktad rehabilitering finns, ska få samma stöd tillbaka till arbete som de som uppbär SGI.

En samverkansstruktur som syftar till att nollklassade personer ska få rätt stöd tillbaka till arbete. Delaktiga i samverkan är socialkontoret, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Södermanlands landsting. Samverkansstrukturen avser både individärenden samt utbildningstillfällen, informationsutbyte och stöd mellan de olika myndigheterna.

Vikten av samverkan för att möjliggöra för individer att uppnå självförsörjning. De personer som är nollklassade befinner sig utanför samhällets ordinarie skyddsnät då de saknar sjukpenning och a-kassa, det krävs att myndigheterna samordnar sina resurser för att stödja dem tillbaka till arbete.

Kontakt

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR