Publicerad 7 februari 2024

Verktyg, metoder verksamhetsutveckling

Här samlas metoder och verktyg som kan användas i ett förbättringsarbete. Metoderna kan användas av personal och beslutsfattare på alla nivåer i kommuner och regioner.

Det finns många metoder för att stötta verksamheter i sitt förbättringsarbete. Här finns stöd som alla medarbetare kan ha nytta av.

Metodverktyg för innovativa lösningar

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv. Innovationsguiden hjälper er att stegvis ta er igenom en utvecklingsprocess.

Innovationsguiden

Segmentering

Om tjänsterna inom vården anpassas brukar det oftast vara utifrån en diagnos. Samtidigt är det väl känt i vården att människor är så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och kanske är det utifrån det som vårdtjänsterna borde anpassas?

SKR har undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper. I den här broschyren beskrivs grupperna.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF) Pdf, 12 MB.

Använd SIP- verktyg för samverkan

Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. Likalydande lagtext finns i såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.

Använd SIP - ett verktyg för samverkan

Vård-och omsorgskollen

Vård-och omsorgskollen är ett intervjustöd för personal inom vård och omsorg. Frågorna utgår från individens situation och hålls i anslutning till ett vård- eller omsorgstillfälle. Genom att kunna använda gemensamma frågor kan enskilda verksamheter jämföra hur de utvecklas jämfört med det nationella genomsnittet.

Vård-och omsorgskollen

Digital verksamhetsutveckling i vården

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa. För att nå dit behöver alla inom vården arbeta mot målet, både lokalt, regionalt och nationellt. Socialstyrelsens webbplats om digital verksamhetsutveckling i vården är tänkt att inspirera och ge verkliga exempel från sjukvården.

Digital verksamhetsutveckling i vården

 

Ta del av goda exempel

Det finns många bra exempel både inom kommuner och regioner som kan inspirera och vara till nytta i utvecklingsarbetet.

Ringla- exempel inom vård och omsorg

Ringla är en plattform för innovationer och förbättringar som kan ge en inblick i hur nya förhållningssätt till patienter och teknik kommer att påverka oss i framtiden. Här finns flera hundra lärande exempel inom hälso-och sjukvård och social omsorg.

Plattform för innovativ vård och omsorg där goda exempel delas, Ringla

Lärande exempel kommuner och regioner

SKR:s lärande exempel är tänkt att bidra till inspiration och verksamhetsutveckling i kommuner och regioner. Filtrera efter verksamhetsområde.

Lärande exempel

Dela digitalt offentlig sektor

Du som jobbar inom offentlig sektor kan nu dela med dig och ta del av vad andra gör eller har gjort. Du kan också delta i gemensamma utvecklingsinsatser.

Dela Digitalt, ta del av och dela goda exempel

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.