16 september 2024 kl. 15.00-16.30

Stöd till utveckling för bättre tillgänglighet - lärträff 1, hösten 2024

Under hösten 2024 erbjuder SKR en seminarieserie på tre öppna kostnadsfria lärträffar i syfte att stödja utvecklingen för bättre tillgänglighet i vård och omsorg. Första träffen handlar bland annat om nuläge och nyläge.

Anmäl dig

Innehåll

På den första lärträffen tar vi upp nuläge och nyläge, varför detta är viktigt nu, kartläggningstips, skapa systematik i förbättringsarbetet.

I samband med lärträffarna erbjuds även ett nytt webbaserat metodstöd som utgår från det studiematerial som används i utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet.

Tillgänglig vård - SKR

Målgrupp

Ledare, chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, strateger inom vård och omsorg.

Program

Strategi 1: Skapa förutsättningar för tillgänglighetsarbete

 • Förbättra era förutsättningar att lyckas
 • Varför är detta viktigt och varför nu?
 • Att hantera komplexitet
 • Nuläge och nyläge
 • Behovsgrupper, segmentering och deras behov
 • Kartlägga flöden och finna orsaker till nuläget
 • Skapa systematik i utvecklingsarbetet
 • Dialog/frågor

Följande lärarträffar

23 oktober kl. 15.00-16.30
Innehåll: Skapa bild av er efterfrågan och behov, alternativa arbetssätt för att matcha efterfrågan.

Lärträff 2 -23 oktober

18 november kl. 15.00-16.30
Innehåll: Påverka målgruppens system, långsiktighet i framtagna förbättringar, implementering av bättre arbetssätt och rutiner.

Lärträff 3 - 18 november

Medverkande

 • Pia Lindberg, handläggare, SKR
 • Marie Blom Niklasson, handläggare, SKR

Informationsansvarig

 • Pia Lindberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.