Väntetider i vården har sammanställd statistik över väntetider och tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård, utifrån den lagstadgade vårdgarantin. Statistiken är öppen för alla att ta del av men är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Vårdgarantiläget i Sverige, alla regioner

Mer statistik om vårdgarantiläget

Vad innebär vårdgarantin?

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet, patienter ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar. Vi redovisar telefontillgängligheten i primärvården.
  • Få en medicinsk bedömning inom 3 dagar. Vi redovisar den medicinska bedöningen gjord av legitimerad personal.
  • Få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
  • Få en operation eller annan åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut om behandling,

Mer om vårdgarantin