Webbplatsen visar statistik över väntetider och tillgänglighet i hälso- och sjukvården. SKR sammanställer statistiken, utifrån den data som regionerna rapporterar. Regionerna ska enkelt kunna se sin sammanställda data och jämföra sig med andra, och använda statistiken som en hjälp för resursplanering och verksamhetsutveckling.

Vårdgarantiläget i Sverige, alla regioner

Mer statistik om vårdgarantiläget

Vad innebär vårdgarantin?

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet, patienter ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar. Vi redovisar telefontillgängligheten i primärvården.
  • Få en medicinsk bedömning inom 3 dagar. Vi redovisar den medicinska bedöningen gjord av legitimerad personal.
  • Få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
  • Få en operation eller annan åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut om behandling,

Mer om vårdgarantin