Publicerad 11 mars 2021
Frågor och svar

Hur kommer resultaten att återföras?

Resultaten kommer att återföras löpande till verksamheterna, via Graviditetsregistret. De första resultaten redovisas till regionerna den 1 april 2021, under förutsättning att tillräckligt många svar kommit in. Därefter redovisas resultaten löpande.

Varje vårdenhet inom mödrahälsovård och förlossning kommer att kunna logga in och följa sina resultat i Graviditetsregistret.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset