Publicerad 11 mars 2021
Frågor och svar

Har enkäten testats innan den går ut nationellt?

Ja, Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019. Piloten togs emot väl, fick god svarsfrekvens och var enligt utvärderingen relevant och uppskattad.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset