Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad händer med Webcerts Minimal utskrift?

De så kallade minimala utskrifterna som tidigare har funnits i Webcert tas bort i samband med lanseringen av nya läkarintygen till arbetsgivare, den 3 december 2019. De nya läkarintygen svarar på ett bättre sätt upp mot arbetstagarnas och arbetsgivarnas informationsbehov, utifrån deras uppdrag och utifrån rådande regelverk.

För de som brukar använda minimala utskrifter kan det bli ett glapp innan de nya läkarintygen är på plats i systemen. Under denna period går det att använda PDF-intygen som finns på SKR:s webbsida, alternativt Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning. Kom i så fall ihåg att fråga om patienten har behov att dölja diagnosen och skriv ut en ny version av läkarintyget där diagnos är borttagen.

Mer om patientens rätt att dölja diagnos finns i fråga 14.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.