Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Hur gör jag för att ansluta mig till de nya läkarintygen?

Alla som använder intygstjänsten Webcert kan ansluta sig till de nya intygen.

Information från Inera om anslutning till de nya läkarintygen

Användarmanualer för Webcert

Kontaktuppgifter till Inera vid frågor.

support@inera.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR