Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Måste jag alltid skriva två intyg under hela sjukfallet? Det vill säga, både Försäkringskassans intyg (FK 7804) och SKR:s läkarintyg för arbetsförmåga (AG 7804)?

Under sjuklöneperioden behöver patienten ett läkarintyg till sin arbetsgivare, bland annat för att ha rätt till sjuklön och rätt att vara frånvarande från arbetsplatsen. I dessa fall går det bra att använda ett läkarintyg för sjuklöneperioden. Det är ett av skälen till att SKR tagit fram ett särskilt intyg för sjuklöneperioden, som är kortfattat för de sjukfall som med stor sannolikhet stannar inom sjuklöneperioden.

Om du bedömer att sjukfallet inte kommer att hålla sig inom sjuklöneperioden kan du istället använda AG 7804 (som bygger på Försäkringskassans intyg FK 7804, som behövs från dag 15) redan under sjuklöneperioden. (Se vidare fråga 7.)

Du behöver alltså inte alltid utfärda både intyg till Försäkringskassan och arbetsgivare per automatik under hela sjukfallet. Utgå från patientens behov och situation, det vill säga om sjukfallet kan antas avslutas inom sjuklöneperioden.

Arbetsgivarna har behov av medicinsk information utifrån sitt ansvar inom den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen, även efter dag 14. I de flesta fall behöver arbetsgivaren motsvarande information som Försäkringskassan efterfrågar, vilket är anledningen till att AG 7804 tagits fram.

Se mer om varför arbetsgivaren behöver information i svar för fråga 10.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.