Publicerad 17 februari 2022

MakroNytt 1/2022: Återhämtning och mindre expansiv ekonomisk politik

Den globala efterfrågan fortsätter att utvecklas starkt i år trots att den ekonomiska politiken blir mindre expansiv, främst i USA. Att centralbanker nu måste hantera högre inflationsnivåer har redan prissatts på räntemarknaden. De västerländska ekonomierna kommer under året att fortsätta återhämtningen genom att tjänstekonsumtionen tar fart igen. Detta då omikronvarianten lett till hög smittspridning, men med begränsade hälsoeffekter.

Många länder ser nu covid-19 som en icke samhällsfarlig sjukdom och distanseringen mellan människor kommer att avta allteftersom. Att tjänste- och varukonsumtion fortsätter att norma-liseras kommer att leda till att arbetsmarknaden också återhämtar sig framöver. Främst är det be-söksnäringen som drabbats hårt i många länder. Ett högt resursutnyttjande i många länder tillsammans med minskade utbudsrestriktioner kommer även att öka investeringarna framöver. SKR bedömer att Sveriges BNP ökar med 3,6 procent i år och 1,6 procent 2023 samtidigt som arbetslösheten långsamt faller tillbaka. Även skatteunderlaget ökar kraftigt i år och nästa år. Inflationen faller tillbaka under senare delen av 2022 efter att ha drivits upp av höga energipriser i slutet av förra året.

MakroNytt 1/2022: Återhämtning och mindre expansiv ekonomisk politik (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.