Publicerad 16 februari 2023

03/2023 – Planeringsförutsättningar 2023–2026

I detta EkonomiNytt presenterar vi, ny skatteunderlagsprognos, löne- och prisförändringar för regioner och nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag.

Jämfört med den prognos vi presenterade i december (EkonomiNytt 12/2022) räknar vi nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2022–2026. I huvudsak beror det på en starkare utveckling av lönesumman i närtid. Detta motverkas delvis av en svagare BNP-utveckling 2023 jämfört med tidigare prognos.

03/2023 – Planeringsförutsättningar 2023–2026 (PDF) Pdf, 428 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.