Publicerad 9 februari 2023

02/2023 – Internränta för år 2024

Internräntan föreslås för år 2024 att vara 2,5 procent. Det är en höjning med 1,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2023 som är 1,25 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.