Publicerad 20 oktober 2022

09/2022 – Planeringsförutsättningar för åren 2022–2025

I detta EkonomiNytt presenterar vi regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall oktober, löne- och prisförändringar för regioner samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.