Publicerad 25 augusti 2022

07/2022 – Planeringsförutsättningar för åren 2022–2025

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, preliminär kostnadsutjämning 2023, löne- och prisförändringar för regioner, inflationens påverkan på avtalspensionerna samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.