Publicerad 31 mars 2022

03/2022 – Löne- och prisförändringar för regioner 2020–2021

Uppgifter om löne- och prisutvecklingen i EkonomiNytt 03/2022 för regioner mellan 2020 och 2021 är avsedda att användas som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Uppgifterna avser den genomsnittliga förändringen av priser och löner för regioner sammantaget. Löne- och prisförändringen i den enskilda regioner kan avvika från den genomsnittliga utvecklingen.

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.