Publicerad 27 augusti 2021

PKV

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Prisindexet PKV

PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Nästa planerade prognos och nästa nya PKV publiceras den 30 september.

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) augusti, 2020–2024 (Excel 97) Excel, 36 kB.2021-08-26

Användningsområde för PKV

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.

PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

PKV från oktober används i många avtal

Eftersom många avtal anger att det är PKV från oktober som ska användas kommer Excelfilen från oktober att ligga kvar till oktober följande år.

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) oktober, 2019–2023 (Excel 97) Excel, 33 kB.2020-10-01

Så tas PKV fram

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset