Publicerad 13 december 2021

OPI

Omsorgsprisindex är framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. Det är ämnat att användas vid upphandling av verksamhet inom Kommunals löneavtalsområde. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Prisindexet OPI

Omsorgsprisindex (OPI) publiceras i mitten av december och är definitivt.

Definitivt OPI för 2022, 2021-12-10 (Excel) Excel, 54 kB.

När det inte finns centralt löneavtal mellan SKR och Kommunal för det kommande året är OPI i december preliminärt till dess att nytt avtal finns. Om filen är definitiv eller preliminär framgår av länktexten.

Användningsområde för OPI

OPI kan användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Bakgrund och modell för OPI

I PM från mars 2009 förklaras bakgrunden och modellen för att räkna fram OPI och VPI. Promemorian presenterades ursprungligen i cirkulär 09:26 och EkonomiNytt 10/09.

PM prisindex för vård och omsorg (PDF) Pdf, 117 kB.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR