Publicerad 10 december 2021

Prisindexen OPI och VPI uppdaterade

SKR publicerar idag uppdaterade prisindex för omsorgspriser respektive vårdpriser.

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad.

Årets uppdatering återfinns i cirkulär 21:46 (OPI) samt EkonomiNytt 12/2021 (VPI) samt på sidan Prisindex.

Prisindex

Cirkulär 21:46 (kommuner)

EkonomiNytt 12/2021 (regioner)

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR