Publicerad 9 december 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) för 2023

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. Årets OPI presenteras i cirkulär 22:53.

Informationsansvarig

  • Adrian Ekström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.