Publicerad 26 januari 2022

Utbildning och utbildningsmaterial

SKR erbjuder en kostnadsfri utbildning samt utbildningsmaterial för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner. Du får också svar på frågor om hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR