Publicerad 24 oktober 2022

Utbildning och utbildningsmaterial

SKR erbjuder en kostnadsfri utbildning och utbildningsmaterial för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner. Du får också svar på vanliga frågor om hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Tryggt som förtroendevald - en utbildning i tre steg

Bland det viktigaste du som förtroendevald kan göra är att lära dig mer om riskerna och hur du kan hantera dem. Utbildningen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom.

Utbildning i tre steg - Trygg som förtroendevald

Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda

En utbildning för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner.

Utbildning om hot och hat för fullmäktige och styrelsen

Om politikers utsatthet och förtroendevaldas villkor

I en dramatiserad filmserie får du möta personer som utsätts för hot och hat på olika sätt i sin roll som förtroendevald. Till varje film finns det korta fakta och en diskussionsfråga.

Verkliga händelser om hot och hat

Inspelade webbinarium

På temat hot, hat och våld mot förtroendevalda har SKR genomfört ett antal webbinarium som går att se i efterhand när du själv har möjlighet.

Inspelade seminarium: tema hot, hat och våld mot förtroendevalda

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR