Publicerad 15 mars 2024

Använd nio strategier för kompetensförsörjningen

De nio strategierna för kompetensförsörjning är ett stöd för kommuner och regioner för att kunna vara proaktiva i kompetensförsörjningsfrågor. Givet den tilltagande arbetskraftsbristen kan vi inte rekrytera oss ur kompetensutmaningen – strategierna beskriver vad du behöver göra istället.
Bodil Umegård, sektionschef på SKR, berättar om vad strategierna innehåller.

Bodil Umegård, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner, SKRFörstora bilden

Bodil Umegård, Sektionschef, SKR

Vem kan använda sig av de nio strategierna?

– Strategierna riktar sig främst till HR inom kommuner och regioner men ger även första linjens chefer konkreta verktyg. Strategierna sätter också fokus på vad som behöver göras för att möta kompetensutmaningen för politik och ledning.

Strategierna har använts i arbetet med kompetensförsörjning i stor utsträckning. Särskilt små kommuner har begränsade resurser att arbeta fram egna kompetensförsörjningsstrategier. Många efterfrågar dock mer innehåll, i form av exempelvis verktyg, statistik och lärande exempel.

Strategierna har justerats, vad är det nya?

– Kommuner och regioner har efterfrågat ett tydligare stöd från SKR i bland annat frågor som rör lön, villkor och kollektivavtal och därför har två helt nya strategier kring lön/villkor och arbetstid tillkommit. Mycket har dock bevarats från tidigare strategier och de flesta känner nog igen sig.

Vad innehåller strategierna?

– Strategierna innehåller råd och stöd kring hur man kan arbeta, lärande exempel och verktyg, men även fakta och statistik.

Arbetet med att fylla strategierna med mer innehåll, stöd och verktyg, kommer att pågå under hela våren. Anledningen till att vi presenterar strategierna i flera steg är att vi har sett att det finns en stor efterfrågan att få veta hur de nya strategierna ser ut. Många använder de nio strategierna som grund i sina kompetensförsörjningsplaner. Därför såg vi ett behov av att berätta om de nya strategierna innan vi är helt färdiga med allt innehåll.

Strategier för att säkra kompetensförsörjningen

Animerad bild över de nio olika stegen i Strategier för att säkra kompetensförsörjningen.

Nio strategier för kompetensförsörjning:

 • Arbeta med friskfaktorer
 • Underlätta för fler att arbeta mer och längre
 • Värna arbetstiden
 • Synliggör lön, villkor och förmåner
 • Stärk chefens förutsättningar att leda
 • Använd kompetensen rätt
 • Utnyttja teknikens möjligheter
 • Rekrytera och attrahera bredare
 • Främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning

Informationsansvarig

 • Anna Aspeheim
  Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.