Publicerad 16 april 2024
Frågor och svar

Vad gäller för jour och beredskap när varslet innefattar blockad mot övertids- och mertidsarbete?

Vårdförbundet har varslat om blockad mot övertids- och mertidsarbete.

Jour och beredskap är tid som arbetsgivaren kan lägga utöver fastställd ordinarie arbetstid. Med fastställd ordinarie arbetstid menas den arbetstid som gäller enligt anställningsavtalet.

Varken jour eller beredskap är i sig självt övertids- eller mertidsarbete. Om jour eller beredskap bryts för aktivt arbete, räknas däremot det aktiva arbetet fullt ut som övertids- eller mertidsarbete.

Vårdförbundet har klargjort att deras varsel omfattar även övertid och mertid som sker under jour och beredskap. Det innebär att arbetsgivare inte ska förlägga jour eller beredskap på deras medlemmar som omfattas av varslet. Detta eftersom de ändå inte kan utföra aktivt arbete om det skulle behövas.

Ett förslag till lösning är att arbetsgivaren lägger ut ordinarie arbetstid på arbetstagare som är oorganiserade eller med i andra fackliga organisationer än de som är i konflikt istället för att förlägga jour och beredskap, eller enbart förlägger jour och beredskap på sådana arbetstagare. Observera att dessa arbetstagare har rätt att neka med hänvisning till sin neutralitetsrätt.

Angående möjligheten att beordra skyddsarbete, se separat fråga om skyddsarbete.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.