Publicerad: 13 november 2019

Drönare

Tekniken för drönare har kommit långt och det börjar utkristalliseras olika positiva användningsområden även inom kommunal och regional verksamhet. Det finns dock områden som SKL ser behöver följas upp och utvecklas ytterligare.

Kommuner och regioner kommer inom en snar framtid att på olika sätt påverkas av en ökad användning av drönare. Tekniken finns redan idag och kan bl.a. användas inom olika verksamhetsområden såsom räddningstjänst, polis, drift och underhåll och jordbruk. SKL tror att drönare kan leda till effektivare arbetssätt och förbättrade möjligheter för samhället. Samtidigt finns det utmaningar med drönare som handlar om buller, risker och vilket regelverk som behövs.

  • Kommer det att finnas behov av en förändrad planering av samhället och privatpersoners användning då även luftrummet har sina begränsningar?
  • Hur kan man på bästa sätt skapa förutsättningar för att drönarnas tekniska möjligheter ska ge mer samhällsnytta?

SKL följer därför med stort intresse utvecklingen kring drönare och dess användbarhet inom kommunal och regional verksamhet.

Informationsansvarig

  • Ulrika Appelberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!