Publicerad 18 mars 2021

Förändringar av underlag

Sidan innehåller SKR:s förslag till ändringar av underlag till taxor. Det kan till exempel vara förslag på förändrade paragrafer.

Uppdaterad bilaga 2 i SKR:s taxeunderlag

Här hittar du SKR:s uppdaterade underlag, utifrån senaste revideringarna i miljöprövningsförordningen. SKR:s underlag och rekommendationer gäller under förutsättning att kommunen använder SKR:s taxeunderlag inom miljöbalkens område.

SKR:s uppdaterade bilaga 2, 2017-05-19 (Word) Word, 200 kB.

För information om gjorda förändringar finns en kommenterad version av bilaga 2 som är gjord av SKR och Göteborgs stad. Den kommenterade versionen är endast avsedd att vara ett stöd i kommunens arbete.

Kommenterad arbetsversion av bilaga 2, 2017-05-19 (Word) Word, 361 kB.

Viktiga förändringar

Här framgår de viktigaste förändringarna i miljöprövningsförordningen och bilaga 2, enligt SKR:s tolkning.

Viktiga förändringar i bilaga 2, 2017-05-19 (PDF) Pdf, 22 kB.

Så här gör du

Med anledning av förändringarna behöver kommunen göra ett antal saker.

Uppdatera bilaga 2 så här (PDF) Pdf, 82 kB.

Tillsynen under 2017 (PDF) Pdf, 83 kB.

Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom miljöbalkens område, Cirkulär 17:10

Tidigare förändringar

Växtskyddsmedel och biocidprodukter, 2015

Kosmetiska produkter och tatueringsfärger

Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, 2017

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset