Publicerad 10 mars 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom miljöbalkens område 2017-03-10 1 (3) CIRKULÄR


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset