Publicerad 15 mars 2021

Växtskyddsmedel och biocidprodukter

Förändring av taxa för växtskyddsmedel och biocidprodukter

Kemiska produkter enligt 14 kap. miljöbalken

VÄXTSKYDDSMEDELPrövning

Tidigare formulering

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

Ny formulering

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

Timavgift

Anmälan

Tidigare formulering

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

Ny formulering


Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

TimavgiftVattenskyddsområde

Prövning av ansökan om spridning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTERKrav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd


Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)

Timavgift

Förklaringar

Förklaring: ändrad formulering om bekämpningsmedel

Förklaring: ändrad formulering om biocidprodukter

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.