Publicerad 10 december 2021

Skolgården

Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand.

Skolgården är dessutom en viktig lärandemiljö för verksamheten. Detta ställer nya krav på gårdarnas utformning och förvaltning. Samtidigt vittnar flera kommuner om att det är svårt att få gehör för skolgårdsfrågor i planeringen av nya bostadsområden eller vid ombyggnation av befintliga förskolor och grundskolor. Den här skriften är ett stöd vid planering och förvaltning av förskolor och grundskolor och säkerställer att medvetna val som är viktiga för skolgårdens kvaliteter görs.

Läs rapporten