Publicerad 28 februari 2024

Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ny kontorslösning där utgångspunkten är att lokalerna ska utformas efter de aktiviteter som verksamheten utför. För de organisationer som vi kommit i kontakt med i det här utvecklingsprojektet har övergången till ett aktivitetsbaserat kontor blivit en katalysator för verksamhetsutveckling.

Att arbeta aktivitetsbaserat ställer nya krav på hur medarbetarna arbetar, men också på hur cheferna leder sin verksamhet. Syftet med den här idéskriften är att ge en introduktion till ämnet samt ett stöd för de offentliga verksamheter som funderar på eller redan beslutat om att arbeta aktivitetsbaserat.

Läs rapporten

Uppföljning till rapporten Aktivitetsbaserade arbetsplatser

2020 togs en fristående uppföljning till rapporten fram, "Moderna kontor – aktivitetsbaserade arbetsplatser" fram.

Moderna kontor – aktivetsbaserade arbetsplatser