Publicerad: 27 november 2019

Innovation

Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan anta många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga.

Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. Innovationen kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar anammas, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. I korthet definierar SKR innovation som något nytt som är nyttigt och blir nyttiggjort.

Innovation i offentlig sektor

Varför innovation?

Kommuner och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. SKR arbetar därför med att stärka innovationsförmågan hos våra medlemmar.

Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Vill du hitta nya sätt att lösa vardagsproblem och utveckla smarta välfärdstjänster? I filmen visas vad som är viktigt att tänka på i arbetet med att stärka innovationsförmågan.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!