Publicerad 6 maj 2024

Informationsspecifikationer översikt

Här publiceras aktuella informationsspecifikationer för nationella kvalitetsregister. Det är inte alla kvalitetsregister som har någon informationsspecifikation att publicera. Några register publicerar informationsspecifikationer under utveckling för att tidigt tillgängliggöra de delar som är färdiga. 

Det är den senaste versionen av informationsspecifikation som publiceras här. Om du söker en tidigare version kan du kontakta SKR. Specifikationerna presenteras per kategori för de nationella programområdena (NPO) inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Barns och ungdomars hälsa

Barnhälsovård

Elevhälsa (EMQ)

Cancersjukdomar

Bröstcancer

Mammografi

Prostatacancer

Endokrina sjukdomar

Sköldkörtelkirurgi

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärtsvikt

Infektionssjukdomar

Infektioner

Kirurgi och plastikkirurgi

Ljumskbråck

Lung- och allergisjukdomar

Kol och astma

Mag- och tarmsjukdomar

Obesitasoperation

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Psykisk hälsa

ECT-behandling

Rörelseorganens sjukdomar

Reumatiska sjukdomar

Äldres hälsa

Senior alert

Informationsansvarig

  • Staffan Winter
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.