Publicerad 28 maj 2021

Roller och ansvar

Vårdverksamhet i regioner, privata vårdgivare eller kommuner

Ansvarar för projekt som avser informationsöverföring från journal­system till kvalitets­register. Här ligger ansvar för att efterfrågad information journalförs och den också görs tillgänglig för registren via Nationell tjänsteplattform.
Ansvaret innefattar att nödvändigt teknisk infrastruktur upprätthålls och att standarder följs.

Vårdverksamhetens förvaltning

Ansvarar för att tillhandahålla en teknisk infrastruktur som ger åtkomst till information i vård­dokumentationen via gemensamma nationella tjänste­kontrakt. Vårdverksamheten uppträder såsom producent av journalhistorik via tjänstekontrakt, information som kan läsas av behöriga konsumenter.

It-organisation tillsammans med it-leverantör

Ansvarar för att, efter beställning från huvudman, integrera önskade system och funktioner med teknisk anslutning till den Nationella tjänsteplattformen.

Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister, Nationell arbetsgrupp (NAG) Kvalitetsregister och NKRR förvaltning

Bistår med metodstöd och modell för datainsamling och ger Nationella Kvalitetsregister stöd i processen att analysera alla sina frågevariabler och dokumenterar detta i lämpligt informations­modelleringsverktyg. Reultatet utgör så kallad Informationsspecifikation. Med detta som grund realiseras nödvändig programmering av informatioinsinsamlingen. Här används bland annat en central gemensam rapportfunktion kallad Nationell kvalitetsregisterrapport, NKRR. 

Kvalitetsregister och Registercentrumorganisationer (RCO)

Här ligger ansvar för registersystem och dess hantering av insamlad information, lagring och användargränssnitt. Respektive kvalitetsregister ansvarar för förvaltning och vidmakthållande av dess informationsspecifikation. Man ansvarar också för förvaltning av programmering, regelskrivning, in NKRR tillika för programmering i mottagande registersystem. Till sin hjälp tar man stöd hos NAG Kvalitetsregister och även NKRR förvaltning.

Socialstyrelsen

Ansvarar för Nationell informationsstruktur, NI, och Nationellt fackspråk för vård och omsorg, NF. Hanterar de förfrågningar som NAG Kvalitetsregister gör avseende nödvändiga tillägg i SnomedCT.

Inera AB

Ansvarar för den Nationella tjänsteplattformen och gemensamma tjänstekontrakt, samt för hur tjänstekontrakt godkänns och används. Inera bistår i arbetet med att ansluta respektive ingående part till Nationellt tjänsteplattform. Paketerar sitt transportåtagande i en tjänst kallad Informations­överföring till Nationella kvalitetsregister.

Informationsansvarig

  • Staffan Winter
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.