Publicerad 28 maj 2021

Anslutningsprojekt

Nationella programmet för datainsamling (NPDi) har tagit fram metodstöd för projekt som avser automatisering av informationsöverföring från vårddokumentation till kvalitetsregister.

Det är många parter som berörs och det är olika stöd som kan behöva användas. SKR tillsammans med Inera ger vårdgivare i regioner och kommuner stöd med samordning och praktiska underlag, lathundar och mallar.

De Nationella kvalitetsregistren får stöd från SKR tillsammans med Inera med det initiala nödvändiga informatikarbetet och sen genoförande av de tekniska anslutningarna till den Nationella tjänsteplattformen.

Informationsansvarig

  • Staffan Winter
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.