Publicerad 1 juni 2021

Kurser och konferenser

  • Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

    Den 30 mars - 1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.
  • Kvalitetsregisterkonferens för forskning 2022 - anmäl dig nu!

    Den 5 maj 2022 genomförs den årliga konferensen ”Kvalitetsregister för forskning”. Den arrangeras i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Anmäl dig redan nu!

Konferenser och utbildningar via SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, anordnar löpande ett stort antal seminarier och kurser om aktuella ämnen för kommuner och regioner.

Kurser och konferenser på skr.se

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.