Publicerad 1 juni 2021

Kurser och konferenser

  • Lärandeträff i Nationellt system för kunskapsstyrning

    Gemensam lärandeträff för nationella kvalitetsregister, nationella programområden och nationella samverkansgrupper i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Mer information om program och anmälan kommer.

Konferenser och utbildningar via SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, anordnar löpande ett stort antal seminarier och kurser om aktuella ämnen för kommuner och regioner.

Kurser och konferenser på skr.se

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.