Publicerad 27 maj 2021

Projekt

Under året bedrivs arbete enligt överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.

En av prioriteringarna är att parterna ska verka för att i högre utsträckning uppnå förbättrade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete, samordning av forsknings- och infrastrukturfrågor samt industrisamverkan.

Det konkreta arbetet bedrivs inom projekten om informationsförsörjning och programmet för datainsamling samt strategi för registerplattformar.

Strategi för registerplattformar

Ett arbete har inletts med att ta fram en strategi för registerplattformar samt en plan för genomförande. Projektet kommer att genomföras under det första halvåret 2021.

Informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister

Ett arbete med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister pågår.

Nationella programmet för datainsamling

Nationella programmet för datainsamling (NPDi), ska förenkla data­in­samling till kvalitetsregister och begränsa dubbelregistrering.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.