Publicerad 19 april 2021

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. 80 procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Nu påbörjas arbetet för att lansera den första yrkesresan hösten 2021.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. 80 procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Nu påbörjas arbetet för att lansera den första yrkesresan hösten 2021.

Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt lärande och kursdagar som anordnas regionalt. Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att samla och tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap.

I slutet av 2020 fick alla kommuner ett erbjudande att ansluta till Yrkesresan. Totalt har 235 kommuner hittills tackat ja.

Flera yrkesresor planeras

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård. En förstudie pågår om en yrkesresa inom vård och omsorg. Kommande yrkesresor bestäms tillsammans med anslutna kommuner.

Samarbetsrum

Alla anslutna kommuner, RSS och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan kommer att få en inbjudan till SKR:s samarbetsrum. Där samlar vi all information och du kan även ställa frågor. Om du tillhör målgruppen men saknar en inbjudan, vänligen hör av dig till kontaktcenter via formuläret längst ner på sidan.

Så fungerar Yrkesresan

Yrkesresan har utvecklats av Göteborgsregionen (GR). Projektledare Cristina Dahlberg berättar om Yrkesresans upplägg för området barn och unga i Göteborgsregionens regi. Hon berättar om hur kurserna utformats och anpassats utifrån medarbetares kompetens samt visar hur lärplattformen funkar på en övergripande nivå. Filmen är 7 minuter.


Erfarenheter av Yrkesresan

En film där medarbetare inom socialtjänsten berättar om vilken nyttan de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och regionala samverkan- och stödstrukturer förklarar deras respektive roller och ansvariga chefer på SKR ger en bakgrundsbild av kommunernas efterfrågan bland annat. Filmen är cirka 8 minuter.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset