Publicerad 11 juni 2021

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. Mer än 80 procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Lanseringen av den första yrkesresan påbörjas under slutet av 2021.

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

Förstudier inför kommande yrkesresor ska göras inom:

  • funktionshinderområdet
  • äldreomsorgen
  • missbruk och beroende.

Digitalt lärande och kurstillfällen

Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt. Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att samla och tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap.

Flera aktörer bidrar

Satsningen på Yrkesresan innebär ett samarbete mellan kommunal, regional och nationell nivå. Kommunernas efterfrågan och finansiering är motorn i arbetet. De Regionala samverkan- och stödstrukturerna (RSS) ansvarar för utveckling, drift och samordning av de olika yrkesresorna. Socialstyrelsen och andra relevanta myndigheter bidrar med kunskapsunderlag. SKR är projektägare och samordnar arbetet.

Digital samarbetsyta

Alla anslutna kommuner, RSS och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan är välkomna till SKR:s digitala yta Samarbetsrum. Här samlar vi all information och det finns även möjlighet att ställa frågor. Hör av dig till Kontaktcenter via formuläret längst ner på sidan om du vill få en inbjudan till Samarbetsrum.

Erfarenheter av Yrkesresan

En film där medarbetare inom socialtjänsten berättar om vilken nyttan de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och regionala samverkan- och stödstrukturer förklarar deras respektive roller och ansvariga chefer på SKR ger en bakgrundsbild av kommunernas efterfrågan bland annat. Filmen är cirka 8 minuter.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset