Publicerad: 23 oktober 2020

Överenskommelse om en God och nära vård 2020

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 vidareutveckla den nära vården. Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa.

Förändring i kraven på rapportering

Efter regeringsbeslut 9 april 2020 har förändringar i kraven på rapportering skett. SKR för nu en dialog med Socialdepartementet kring konsekvenserna av beslutet.

Det pågår ett arbete med att ta fram frågor och svar som är tänkt att underlätta rapporteringen för regioner och RSS. Frågeunderlaget beräknas vara klart i början av november 2020. 

Överenskommelsens innehåll

Överenskommelsen omfattar totalt 6 250,5 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 551 miljoner kronor till regionerna och 500 miljoner går till kommunerna. 52 miljoner går till SKR för att stödja regioner och kommuner i utvecklingen. SKR ska stödja regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till god och nära vård.

Överenskommelse om en God och nära vård 2020 (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsens fyra utvecklingsområden

Utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården

Området omfattar totalt 2935 miljoner kronor till regionerna. Medlen kan bland annat användas för att förbättra tillgänglighet i primärvården, öka kontinuitet för patienterna samt bidra till en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården

Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården

Området omfattar 114,5 miljoner kronor till regionerna för att öka tillgängligheten inom barnhälsovården. En viktig del av satsningen handlar om samverkan mellan barnhälsovården och andra aktörer.

Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården

Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

100 miljoner kronor avsätts till regionerna för insatser rörande standarder och informationssäkerhet och 130 miljoner kronor tilldelas regionerna för utbetalning till SKR för satsningen på 1177.

Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Området omfattar totalt 2 919 miljoner kronor. 1 819 miljoner kronor avsätts till regionerna och 500 miljoner kronor till kommunerna för övergripande insatser, medlen kan nyttjas till omställningen till nära vård. 500 miljoner kronor avsätts till regionerna för specialistsjuksköterskeutbildning samt 100 miljoner kronor till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Därutöver satsningar på 230 miljoner kronor för digitalisering.

Samordnare för Nära vård berättar

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård beskriver kortfattat vad Överenskommelsen om en God och nära vård 2020 innefattar och hur SKR kan stödja omställningen.

Längd: 1.20 minuter

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!