Publicerad: 2 april 2020

Nätverk och samarbeten i folkhälsoarbetet

Samverkan är en förutsättning för ett hållbart och mer effektivt folkhälsoarbete. Därför arbetar SKR i nätverk med representanter från kommuner och regioner, men också och med nätverk på nationell och internationell nivå.

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna

Utgångspunkten för nätverket är strategiska folkhälsofrågorna ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Frågor som också är kopplade till den övergripande planeringen och hållbar utveckling.

Syftet är att utbyta erfarenheter om till exempel hur man bäst använder resurserna och vad som kan betraktas som framgång i folkhälsoarbetet. Behov finns också att initiera gemensamma utvecklingsområden och verktyg.

I nätverket ingår 26 kommuner i en mix av stora och små kommuner och med hänsyn taget till spridningen över landet: Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Gotland, Gällivare, Gävle, Halmstad, Hofors, Kalmar, Lidköping, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Norrköping, Ronneby, Skellefteå, Strömstad, Tidaholm, Tranås, Västerås, Växjö, Åre, Örebro, Uppsala, Sollefteå samt Hammarö kommuner.

Förväntningar på nätverket

Nätverket träffas 2-3 gånger per år och har en mindre arbetsgrupp som förbereder varje tillfälle. Förväntningarna på nätverket:

 • hålla sig på den strategiska nivån/helhetssyn
 • utveckla samverkan och göra avgränsningar
 • skapa en mötesplats som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och personlig stimulans
 • förbättra kontakten mellan kommunerna och SKR i strategiska folkhälsofrågor
 • möjligheten att överföra kunskaper om erfarenheter av framgångsrika verktyg för strategiskt folkhälsoarbete

Nätverket för regionernas folkhälsochefer

Nätverket har funnits sen år 2000. Det övergripande syftet är att i samverkan stärka förutsättningarna för:

 • jämlika och jämställda välfärdstjänster och en god och jämlik hälsa i befolkningen
 • att folkhälsoperspektivet är integrerat i ordinarie styr- och ledningsstrukturer
 • hälsofrämjande arbetssätt inom välfärdens verksamheter
 • utbyte av kunskap och erfarenheter för lärande
 • ett proaktivt arbete för social hållbarhet

Den nationella folkhälsopolitiken är vägledande i arbetet. Nätverket utvecklar olika sakområden via utsedda arbetsgrupper och har exempelvis tagit fram skriften ”Hälsoekonomi och Folkhälsoarbete” och postern ”Länge leva hela Sverige!”.

Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen medverkar kontinuerligt på nätverkets konferenser. Nätverket träffas fyra dagar per år. Sveriges Kommuner och Regioner ingår i samverkan och bidrar med administrativt stöd.

Nationellt nätverk för Healthy Cities

Det nationella nätverket för Healthy Cities arbetar strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. I nätverket ingår såväl politiker som tjänstemän. Nätverket som bildades år 2004 förbinder sig att arbeta enligt WHO:s kriterier för Healthy Cities.

Nätverk för Healthy Cities

WHO om Healthy Cities

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

Det svenska nätverket för Hälsofrämjande Sjukhus etablerades 1996. Kriterier för ett medlemskap är att utveckla sin organisation mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer

Bifogade dokument Strategiskt folkhälsoarbete i kommuner (PDF, nytt fönster)

Friskare tag (PDF, nytt fönster)

Uppdrag och funktioner i det regionala arbetet med folkhälsa (PDF, nytt fönster)

Läs mer

Informationsansvarig

 • Filippa Myrbäck
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!