Publicerad: 1 september 2020

Hur hanterar kommuner och regioner sina pensionsåtaganden?

De flesta kommuner och regioner anser att deras pensionsskulder och kostnader är hanterbara. Många har också avsatt medel för att lättare kunna hantera framtida utbetalningar.

Regelbundna enkäter till kommuner och regioner

SKR skickar ungefär vart femte år ut en enkät om pensionsskulden till samtliga regioner och kommuner.

Enkätsvaren visar bland annat hur skulden hanteras, hur bördan skiljer sig mellan medlemmarna, hur kostnaderna för tjänstepensioner ser ut samt hur mycket tillgångar som finns för framtida utbetalningar.

Den senaste enkäten presenterades i mars 2020:

Kommuners och regioners pensionsskuld 2019 – ekonomi och hantering (Webbutik)

Tidigare enkäter

Kommuners och landstings pensionsskuld 2015 – ekonomi och hantering (Webbutik)

Kommuners och landstings pensionsskuld 2011 – ekonomi, hantering och redovisning (Webbutik)

SKR:s ekonomiblogg

Pensionsskulden är känd, långsiktig och hanterbar2020-03-10 | Ekonomi | Pensionskostnader


Landsting och regioner har full koll på pensionerna

2018-12-07 | Ekonomi | Landstingens ekonomi | Pensionskostnader


Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!