Publicerad 3 mars 2020

Kommuners och regioners pensionsskuld 2019

Den kommunala pensionsskulden debatteras ofta. Oro sprids om hur kommuner och regioner ska klara den. Pensionsskulden från före 1998 är mestadels ofonderad och utbetalningarna på denna belastar sektorns ekonomi många år framöver.

Kommuner och regioner har god kunskap om skulden och dess betydelse för den kommunala ekonomin. Skulden är under utbetalning och minskar. Andra utmaningar är större.

Enkäten visar bland annat hur skulden hanteras, hur bördan skiljer sig, hur kostnaderna för tjänstepensioner ser ut samt hur mycket tillgångar som finns för framtida utbetalningar.
Rapporten bygger på en enkät till samtliga kommuner och regioner. Cirka 84 procent av kommunerna och alla 20 regioner har svarat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.