Publicerad: 15 januari 2020

God ekonomisk hushållning

Många kommuner och regioner befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av dagens välfärd skjuts till kommande generationer.

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv i kommunallagen

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 1992) samt resultatutjämningsreserv (RUR, från 2013).

Regler och principer kring god ekonomisk hushållning och RUR

SKR:s analysgrupp – analys av ekonomi och styrning

SKR:s analysgrupp erbjuder en genomgång av kommunens ekonomi och styrning samt en prognos.

Via Analysgruppen erbjuds sedan flera år ett aktivt stöd till kommuner med ekonomiska svårigheter. För närvarande har drygt 160 analyser genomförts genom årens lopp.

Analysgruppen

Tips och rapporter om god ekonomisk hushållning och resursfördelning

Ta del av promemorior och rapporter kring god ekonomisk hushållning från SKR. Finansiell analys, resursfördelning, tidiga tecken på ekonomisk obalans, revisorernas roll är några av ämnena.

Andra promemorior och rapporter, god ekonomisk hushållning

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!