Publicerad: 21 september 2020

Särregler för olika ålderskategorier

Särregler finns för anställda över 65 år samt för unga mellan 15 och 18 år som sommarjobbar. Förslag finns även på sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 19–23 år från och med april 2021.

Anställda över 65 år

För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 procent (ålderspensionsavgiften). Avseende avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Premie för avgiftsbestämd pension om 5,59 procent betalas vanligen fram till 67 år. Sammantaget blir därmed PO-pålägget för de som fyllt 65 år 15,81 procent.

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter.

Rabatt för unga mellan 15 och 18 år som sommarjobbar

För ungdomar mellan 15–18 år betalas enbart pensionsavgiften om 10,21 procent på inkomster upp till 25 000 kronor per månad. Utöver detta intjänas avtalspension, vilket medför att ett lämpligt PO blir 15,93 procent.

Förslag på sänkt arbetsgivaravgift för unga mellan 19 och 23 år

För ungdomar mellan 19–23 år (år 2021 är det de som är födda mellan 1998 och 2002) har regeringen och dess samarbetspartier föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgiften under perioden april 2021 till mars 2023. Sänkningen gäller för ersättningar som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Den sammantagna arbetsgivaravgiften kommer i dessa fall att bli 19,73 procent av lönesumman. Beslut fattas i riksdagen senare under hösten.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!