Publicerad: 16 juni 2020

Särregler för olika ålderskategorier

Särregler finns för anställda över 65 år samt för unga mellan 15 och 18 år som sommarjobbar.

2019-12-18

Anställda över 65 år

Från och med den 1 juli 2019 avskaffades den särskilda löneskatten om 6,15 procent på äldres inkomster. Sammantaget blir därmed PO pålägget för de som fyllt 65 år 15,81 procent under 2020.

Mer information om beslut att avskaffa särskild löneskatt för äldre återfinns på Riksdagens webbplats:

Avskaffad särskild löneskatt för äldre, Riksdagen

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter.

Rabatt för unga 15–18 år som sommarjobbar

Arbetsgivaravgiften exklusive pensionsavgiften ska tas bort för ungdomar i åldern 15–18 år. På inkomster upp till 25 000 kronor per månad ska enbart pensionsavgiften betalas. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utbetalas efter den 31 juli 2019.

Ungdomar tjänar även in avtalspension, varför ett lämplig PO blir 15,93 procent för ungdomarna.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!