Publicerad: 18 januari 2021

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

Datum

Aktivitet

20 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2020”.

16 november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

4 december

Bokslutsdagen 2020, webbsänds
Bokslutsdagen går att se i efterhand till 18 december.

8 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och regioner och övriga.

14 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

15 december

SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 4/2020 med ny skatteunderlagsprognos, defintivt beskattningsutfall, befolkning, prisindex kommunal verksamhet m.m.

21 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor inklusive definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2021.

21 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om utfall kostnadsutjämning samt LSS-utjämning för 2021

21 december

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2019 och prognos 2020–2022.

2021


februari

SKR publicerar internräntan för 2021.

18 februari

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2021.

2 mars

SCB presenterar kommunernas och landstingens resultat för 2020.

23 mars

Vårens seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

15 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

16 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inkl. preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2022.

29 april

SKR publicerar ny prognos för skatteunderlaget, kostnadsutjämningen och LSS.

11 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2021”.

maj/juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2021 digitalt.

maj/juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

8 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 1.

16 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.


[sommaruppehåll]

7 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 2.

3 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3.

slutet av augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2021.

25 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4.

20 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

21 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

28 september

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

29 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5.

sep/okt

Höstens seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

sep/okt

SKR publicerar höstens andra skatteunderlagsprognos.

oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2021”.

27 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6.

24 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7.

slutet av november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

nov/dec

SKR arrangerar Bokslutsdagen.

7 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

10 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

mitten av december

SKR publicerar och MakroNytt 3/2021 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2022 m.m.

preliminärt 20 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

v.51

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2021 och prognos 2022–2024.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!