Publicerad: 15 september 2020

Kommunalt självstyre

Kommunal självstyrelse, även kallat lokalt självstyre, innebär att kommuner och regioner sköter lokala eller regionala frågor med en stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar som företräder den lokala befolkningen.

Det här är kommunalt självstyre

Begreppet självstyrelse kom till i samband med 1862 års kommunalförordning och finns sedan 1974 inskriven i grundlagen. Den syftar till att ge människor ansvar och inflytande över gemensamma frågor. Regeringsformen erkänner självstyrelsens betydelse för den svenska folkstyrelsen.

Bestämmelser som skyddar självstyrelsen

Självstyrelsen innebär att kommuner och regioner har ett brett uppdrag och ansvarar för en rad uppgifter som rör välfärd och lokal och regional samhällsutveckling samtidigt som de ska upprätthålla väl fungerande demokratiska institutioner. De har ett stort handlingsutrymme, men styrs samtidigt av nationella uppdrag och statliga regleringar.

Regionernas åtagande

Kommunernas åtagande

Självstyrelsen utövas av beslutande politiska församlingar som utses genom allmänna val och företräder den lokala befolkningen. Kommunerna har rätt att ta ut skatt av medborgarna för att finansiera sin verksamhet.

Fakta om kommunal självstyrelse

Självstyrelsens potential

SKR har i september 2020 tagit fram rapporten ”Självstyrelsens potential” för att belysa självstyrets strategiska betydelse. Förhoppningen är att den bidrar till en diskussion om hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas utifrån lokala förutsättningar för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.

Självstyrelsens potential, webbutiken

Om kommunalt självstyre

Bo Per Larsson, konsult och tidigare sektionschef på SKR, berättar kort om kommunal självstyrelse och vad det innebär. Du får också veta mer om kommuners och regioners roll och uppdrag.

Filmens längd är 9 minuter och 8 sekunder.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!