Publicerad 17 januari 2023

Statlig styrning och lokalt självstyre

Denna skrift lämnar förslag på hur styrningen kan utvecklas och bör vara utformad för att tillgodose nationella intressen utan att begränsa möjligheterna för kommuner och regioner att förverkliga självstyrelsens potential.

I dagens samhällsdebatt beskrivs ofta den kommunala självstyrelsen som ett problem som bör rättas till genom ökad statlig styrning. Man bortser då från att styrningen under flera decennier blivit alltmer omfattande och detaljerad och att detta fått en rad negativa konsekvenser.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.