Publicerad 16 september 2020

Självstyrelsens potential

Rapporten Självstyrelsens potential – frihet och ansvar stärker samhällets kapacitet belyser syftet med och vikten av ett lokalt självstyre samt hur den statliga styrningen över kommuner och regioner ser ut.

Den lyfter också argument mot en ökad detaljstyrning och statligt huvudmannaskap samt hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Självstyrelsens potential