Publicerad 20 juni 2022

Självstyrelse – värd att värna?

I antologin analyserar och diskuterar åtta forskare denna typ av frågeställningar utifrån olika utblickar, teman och perspektiv. Förhoppningen är deras texter ska erbjuda intressant och tankeväckande läsning och stimulera till fördjupad analys och fortsatt debatt om den kommunala självstyrelsens roll i det svenska samhället.

Diskussionen om kommuners och regioners ansvar och uppgifter är ofta inriktad på enskilda verksamheter och utmynnar gärna i starka ifrågasättanden och förslag om att begränsa deras handlingsutrymme. Men det finns ett stort behov av en bredare och mer kvalificerad diskussion om självstyrelsens roll i det svenska samhället:

  • Vilka är dess viktigaste utmaningar?
  • Vilken är dess potential?
  • Hur bör den utvecklas framöver?
  • Har den kanske spelat ut sin roll? Eller är självstyrelsen värd att värna – och hur bör det i så fall ske?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Självstyre - värd att värna?