Publicerad: 8 maj 2020

Utbildning och utbildningsmaterial - hot, hat och våld mot förtroendevalda

SKR erbjuder en kostnadsfri utbildning samt utbildningsmaterial för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner. Du får också svar på frågor om hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Förtroendevalda som sitter i fullmäktigesal och arbetar.

SKR erbjuder under 2020 en kostnadsfri utbildning för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner.

En dator med en hand som skriver.

Börja gärna er egen utbildning med en quiz om hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Ett par människor som sitter och diskuterar. De ser ut att vara glada.

Här kan du ta del av ett antal diskussionsfrågor som går att använda fritt eller tillsammans med ett material som innehåller situationer och dilemman inom politiken.

I en dramatiserad filmserie får du möta personer som blir utsatta för hot och hat i sin roll som förtroendevald. Till varje film finns det korta fakta och en diskussionsfråga.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!