Publicerad: 12 maj 2020

Lagstiftning mot hot, hat och våld

Den 1 januari 2020 skärptes straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga i kommuner och regioner. SKR kommer att följa den förbättrade lagstiftningen med skärpta straff och uppmanar alla förtroendevalda att anmäla när de blir utsatta för hot, hat, trakasserier och våld.

Lag om ändring i brottsbalken (2019:828)

SKR arbetar för att ansvaret för förtroendevaldas trygghet tydliggörs

De senaste åren har hat, hot och våld mot förtroendevalda både ökat och blivit grövre. Det har i en del fall lett till att de förtroendevalda inte vill uttala sig, delta i svåra beslut och att en del avslutar sina politiska uppdrag.

Undersökningar som SKR genomfört via enkäter, intervjuer och dokumentanalys visar att 75 procent av regioner och kommuner anger att de har system för att omhänderta hot och hat mot förtroendevalda.

Undersökningarna visar dock en stor variation mellan kommuners och regioners beslut när det gäller vem som tar ansvar för de förtroendevaldas trygghet i uppdraget. Förtroendevalda som utsatts vittnar också om att roller och ansvar i det omhändertagande arbetet inte alltid är tydligt.

Enkätundersökning 2018: Hot och hat mot förtroendevalda (PDF, nytt fönster)

Dokumentanalys 2019: Att hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda

Intervjuer med utsatta förtroendevalda 2018: Hot och hat påverkar, webbutik

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!